Loading

Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT CHUYÊN

HÀ NỘI – AMSTERDAM

————–****————–

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT CHUYÊN

HÀ NỘI – AMSTERDAM

————–****————–

1. Nhà giáo Lê Thị Oanh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường

2. Nhà giáo Bùi Văn Phúc – Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

3. Nhà giáo Hồ Quốc Việt – Phó Hiệu trưởng phụ trách

Cơ sở vật chất và khối THCS

4. Nhà giáo Nguyễn Đình Vinh – Phó Hiệu trưởng phụ trách

Giáo vụ và Nội chính

5. Nhà giáo Dương Tú Anh – Phó Hiệu trưởng phụ trách

Công tác chủ nhiệm và Đức dục

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI – AMSTERDAM